ปัญหา CRM

ปัญหา CRM ที่มักพบจะไม่ได้มีปัญหาที่ CRM แต่ส่วนมากจะเป็นที่ พนักงาน เองมากกว่าโดยเฉพาะการไม่ Update ข้อมูลการขายซึ่งเป็นหัวใจของระบบพอจัดการจุดนี้ไม่ได้ระบบก็เลิกใช้ไปในที่สุด จากประสบการณ์ที่ผมใช้ CRM ในการบริหารทีมขายผมพบว่า CRM เอามาใช่ช่วยงานผมได้จริงๆ และ เป็นระบบที่ Sales ทุกคนใส่ใจ Update ข้อมูลด้วย แต่กว่าจะถึงวันที่ประสบความสำเร็จในการใช้ ผมก็เคยล้มเหลวมาก่อน จากปัญหาที่ผม เขียนในตอนต้น แต่ผมแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วย สิ่งที่ผมเปลี่ยน 2 ประการครับ เปลี่ยนการหา Lead การหา Lead เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากสุดในการทำงานทั้งหมดของ Sales และ เป็นขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดด้วย ดังนั้นผมจึงย้ายขบวนการหา Lead ไปให้ Marketing ทำแทนและใช้เครื่องมือสมัยใหม่แทนการโทรศัพท์ เมื่อขั้นตอนการหา Lead ย้ายออกมาให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะ ในการบันทึก Lead ทำให้เริ่มมีข้อมูลเข้าสู่ระบบ การตรวจสอบข้อมูลก็ทำได้ง่าย ประชุมโดยใช้ข้อมูลจาก CRM หลังจากข้อมูลเข้ามาในระบบหน้าที่การ Update ข้อมูลจะเป็หน้าที่ของ Sales ในการประชุมเราทำการประชุมเป็นประจำทุกอาทิตย์เพื่อติดตามผล…