ลบ Resource Group บน Microsoft Azure

ลบ Resource Group บน Microsoft Azure

การแสดง Resource Groups ทั้งหมด เข้าไปที่ Azure portal.แล้วเลือก Resource Groups 2. จะแสดง Resource Groups ทั้งหมด การแสดงรายการทั้งหมดใน Resource Groups ต่อจากการแสดง Resource Groups ทั้งหมด ให้ทำการเลือก Resource Groups ที่ต้องการจะดูรายการทั้งหมดภายใน การลบ resource groups ต่อจากการแสดงรายการทั้งหมดใน Resource Groups ให้ทำการเลือก Delete resource group. 2. ระบบจะแจ้งให้เรายืนยันการลบด้วยการให้เราใส่ชื่อ Resource Group ลงไป แล้วเลือก Delete อีกครั้ง ระบบก็จะทำการลบ Resource Group ให้เป็นอันเรียบร้อย