ปัญหาของ paperless

วันนี้มา Share ประสบการณ์เรื่อง Paperless ให้ครับ เป็นกรณีของ HR ที่ต้องการระบบ Paperless ใบสมัครงาน โจทย์คือ อยากให้เป็น Digital Paperless แล้ว ต้อง Print เอกสารพร้อมลายเซ็นต์ งง หรือป่าวครับ ดูมันขัดแย้งกันนะ ทั้ง Paperless และ ต้อง Print กระดาษให้เซ็นต์ด้วย ถ้าเป็น Paperless แล้วมันก็ควรไม่มีกระดาษสิ แต่ HR อยากได้ลายเซ็นต์ด้วย เพราะบอกว่ากฎหมายกำหนดไว้ งานนี้เลยต้องมา Design Process ใหม่ครับคือ ให้ผู้สมัครงาน Download เอกสารแล้วไป Print เอง กรอกข้อมูลให้ครบ เซ็นต์เอกสาร แล้วถ่ายภาพเก็บไว้ เปิดหน้า Web สำหรับกรอกข้อมูล และ แนบเอกสารใบสมัคร ข้อมูลถูกส่งให้ตามหน่วยงานที่ต้องการคน พิจารณา คนที่ผ่านการพิจารณา จะถูกส่งข้อมูลต่อให้…