รีวิว HelpDesk

เรื่องของ Helpdesk เป็นระบบที่หลายบริษัท ไม่มีครับ และมันเป็นเรื่องน่าเบื่อมากสำหรับการแจ้งปัญหาของลูกค้าที่อยากได้รับการ Support จากบริษัทที่ขายสินค้าหรือบริการ และมันเป็นเรื่องแย่มากที่หลายบริษัทไม่มีระบบการรับเรื่องที่ดี และต้องแจ้งปัญหาโดยการโทรเท่านั้น หรือการแจ้งไปแล้วพบว่า บริษัทลืม หรือ ไม่ได้บันทึกเรื่องไว้ เสียความรู้สึกมาก กับบริษัทที่ไม่มีการรับเรื่องที่ดี วันนี้ผมเลยมา รีวิว Application Helpdesk ของบริษัท Freshworks ที่ชื่อว่า FreshDesk ครับ ที่ผมเลือกของ FreshDesk เนื่องจากราคาถูกครับ ประมาณ 5000 กว่าบาทต่อ User ต่อปี ซึ่งผมมองว่าเป็นราคาที่รับได้สำหรับบริษัทในประเทศส่วนมาก และ ตัว FreshDesk เองก็ถือว่าเป็น Software ติดอันดับ 1 ใน 5 ของ Gartner Review ด้วย หน้าแรกสำหรับการแจ้งปัญหา หลังจากที่เราซื้อ License FreshDesk มาแล้วผ่านขั้นตอนลงทะเบียนจบเราจะได้หน้า Web สำหรับรับแจ้งปัญหาตามนี้ครับ หน้านี้ผมว่าเค้าทำให้ดูง่าย ๆ…