ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคาถือว่าเป็นเอกสารสำคัญในการทำงานของบริษัท เป็นเอกสารข้อเสนอที่ส่งถึงลูกค้า ดังนั้นการให้ความสำคัญกับเอกสารฉบับนี้ให้ออกมาดีที่สุด ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ใบเสนอของบริษัทในไทยส่วนมากมักจะทำจาก Excel เพราะทำได้ง่าย และยืดหยุ่นสูง แต่ มักจะไม่มีมาตราฐาน เช่น Sales แต่ละคนก็ทำเอกสารที่ไม่เหมือนกัน และสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดจุดที่ต้องปรับปรุงหลายอย่าง เช่น รูปแบบที่ไม่ได้มาตราฐาน ทั้ง Layout ประเภทตัวอักษร การจัดเก็บในรูปแบบ File Server ที่ไม่สามารถปรับมุมมอง ตามที่ต้องการ การ Search เอกสารที่ ไม่สามารถค้นหาได้เมื่อ เปลี่ยนจาก Excel เป็น PDF สำหรับในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีระบบการจัดการที่ดี การออกใบเสนอราคาจะออกจาก Application เพราะความได้เปรียบในหลายประเด็นเช่น การควบคุมมาตราฐานของเอกสาร ในเรื่องรูปแบบ การควบคุมราคาที่นำเสนอ สามารถควบคุม Field ที่ต้องการให้กรอกได้ครบถ้วน สามารถติดตามสถานะของใบเสนอราคา มีขั้นตอนการ Approve ก่อนที่จะออกใบเสนอราคา การส่งเอกสารสามารถส่งออกจากระบบได้ทันที ทำให้ไม่เสียเวลาในการจัดส่ง และ สามารถติดตามได้ง่าย สามารถปรับเปลี่ยนใบเสนอราคา พร้อมกันๆ ได้ใน Click เดียว…