Helpdesk

โปรแกรม HelpDesk สำหรับการรับแจ้ง ปัญหา และบริหารจัดการปัญหา ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตราฐานการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณะที่ดีให้กับ ลูกค้า ช่วยให้รู้สึกถึงความเอาใจใส่และมีการติดตามการทำงานที่ดี สำหรับบริษัทที่ต้องการ ระบบ HelpDesk สำเร็จรูป สามารถ click ดูรายละเอียดได้ครับ ซึ่งระบบการรับแจ้งปัญหาและบริหารจัดการ ณ. ปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลาย ซึ่งทุกตัวก็ concept เดียวกัน คือ รับเรื่อง แล้ว ส่งต่อ ติดตามสถานะ ดังนั้นเราจะเลือกโปรแกรมตัวไหน ผมก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันขอให้ได้ใช้ แต่บางโปรแกรม ผมก็ยอมรับว่ามีจุดเด่นจริง ๆ เช่น การรับเรื่องอัตโนมัติ การ Update Job อัตโนมัติ การส่งต่อเรื่อง อัตโนมัติ พวก Feature นี้ถือว่าเป็น Advance Feature ที่มีในแค่บางโปรแกรมเท่านั้น ที่ทำให้การบริหารจัดการทำได้ง่ายยิ่งขึ้น จุดเริ่มต้นที่ดีกับ HelpDesk สำหรับบริษัทที่มีรายได้จากการให้บริการแล้ว ระบบการรับแจ้งปัญหาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง ยิ่งปัจจุบันคู่แข่งที่มีมากมาย บริษัทที่มีการจัดการการรับเรื่องที่ไม่ดีจะสร้างความไม่ประทับใจกับลูกค้า จนในที่สุดถ้าลูกค้าทนไม่ไหวแล้วลูกค้าก็จะย้ายไปใช้บริการคนอื่นได้อย่างง่ายมาก สำหรับปัจจุบันช่องทางการแจ้งปัญหามีหลายช่องทางมากดังนั้นระบบการทำงานของ…