CRM 2020

ระบบ CRM ปกติแล้วก็เป็นเรื่องของการบันทึกข้อมูลการทำงานของทีมขาย ออกใบเสนอราคา และ รวบรวมข้อมูลการติดตั้งในแต่ละช่องทางให้อยู่ใน Interface เดียว เพื่อให้การติดตามงานได้ทำง่ายไม่ต้องไปเปิด หลาย ๆ หน้าให้เวียนหัว แล้วถ้าเข้าไปทดสอบการใช้งานระบบ CRM ของแต่ละบริษัท การใช้งานก็เหมือน ๆ กันครับ ไม่ต่างกันซักเท่าไหร่ เพราะการทำงานยังเป็นแบบ Key ข้อมูลกันไปตามปกติ ซึ่งผมรู้สึกว่าไม่ได้พัฒนาจากการทำงานเดิมๆ เลย ทั้ง ๆ ที่ยุคปัจจุบันการซื้อขายเปลี่ยนไปมากแล้ว เช่น การกดซื้อสินค้าจากหน้า web หรือการที่ลูกค้า confirm order มาจาก Line การออกเอกสารต่าง ๆ ยังต้องให้คนมา Key ข้อมูลเหมือนเดิม ซึ่งเป็นเรื่องเสียเวลามาก ผมจึงคิดว่า มันถึงเวลาที่ระบบ CRM ต้องมีการปรับปรุงให้ทันต่อโลกปัจจุบันแล้วครับ โดยการทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัติแทน เช่น ระบบออกใบเสนอราคาได้เองตามที่ลูกค้าต้องการ ระบบการรับ Order และส่งต่อให้กับหน่วยงานภายใน ระบบการแจ้ง update status ให้ลูกค้าอัตโนมัติ…