ระบบ Feeder

ระบบ Feeder หมายถึง ระบบที่ใช้สำหรับแจกจ่ายงาน ถ้ายังนึกไม่ออก ก็อย่างเช่น App Grap ปัจจุบัน หรือ App สำหรับเรียกใช้บริการ สั่งอาหาร ส่งอาหาร แบบนี้ เบื้องหลังการทำงานก็คือระบบ Feeder นี่แหละครับ สิ่งสำคัญของระบบ Feeder ที่เปลี่ยนโลก ก็คือ แนวคิดเรื่องของการกระจายงาน ย้อนกลับไปการส่งงานจะเป็น ศูนย์กลางรับเรื่อง แล้ว ส่งต่องาน โดยการทำงานเป็นแบบ Manual แต่ปัจจุบัน กลางเป็น ศูนย์กลางรับเรื่อง แล้ว แจ้งให้ทุกคนที่รับงานทราบ ผู้ที่จะรับงานให้กดรับงานด้วยตัวเอง เปรีบบเทียบระหว่างแบบเก่ากับใหม่ แบบใหม่มีประสิทธิภาพดีกว่าอย่างชัดเจน ทั้งประหยัดกว่า เร็วกว่า นอกจากนั้น ด้วย Technology ปัจจุบันการตรวจสอบการให้บริการ ยังสามารถทำได้แบบ Real Time เช่น เราสามารถเห็นสถานะการเคลื่อนที่ของรถที่เราเรียกใช้อยู่ ค่าใช้จ่ายที่สามารถคำนวณได้ล่วงหน้า ข้อมูลทั้งหมดสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสใหม่ ๆ ในเชิง Business ได้แบบไม่จำกัด โอกาสใหม่…