ระบบเบิกเงินสดย่อย

ระบบพื้นฐานอย่างหนึ่งสำหรับพนักงาน Fusion Solution มี ฟรีให้ใช้ครับ ระบบเป็น Mobile Application สำหรับพนักงาน และมี Web Application สำหรับ admin ระบบจะช่วยลดภาระการรวบรวมเอกสารสำหรับการเบิกเงิน และ จะ Update สถานะการเบิกให้กับผู้เบิกทราบโดยทันทีครับ Fusion Solution เป็นบริษัท Software ตั้งแต่ปี 2005 ให้บริการพัฒนาระบบทั้งเอกชน และ รัฐบาล บริษัทเป็น Microsoft Gold Partner และ CMMI3 สนใจสมัครใช้บริการฟรี ได้ที่ https://www.jarvizapp.com/register/ ระบบสามารถ Export Data ให้อยู่ในรูปแบบ Excel ช่วยในการทำสรุปข้อมูลการเบิก ระบบช่วยบันทึกการทำงานเพื่อประกอบข้อมูลการเบิกเงิน สามารถถ่ายภาพใบเบิกประกอบข้อมูล ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน และ ระยะเวลาการใช้งาน มีระบบการ Approve การเบิกสำหรับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ มี Mobile App สำหรับ…