ระบบเบิกเงินสดย่อย

ระบบเบิกเงินสดย่อย ระบบพื้นฐานอย่างหนึ่งสำหรับพนักงาน Fusion Solution มี ฟรีให้ใช้ครับ ระบบเป็น Mobile Application สำหรับพนักงาน และมี Web Application สำหรับ admin ระบบจะช่วยลดภาระการรวบรวมเอกสารสำหรับการเบิกเงิน และ จะ Update สถานะการเบิกให้กับผู้เบิกทราบโดยทันทีครับ สำหรับบริษัทที่ต้องการทำ ใบเบิกเงิน จาก Power Platform หรือ Office 365 สามารถเรียกใช้บริการจาก Fusion ได้เพราะเรามีระบบที่พัฒนาไว้พร้อมใช้แล้ว Fusion Solution เป็นบริษัท Software ตั้งแต่ปี 2005 ให้บริการพัฒนาระบบทั้งเอกชน และ รัฐบาล บริษัทเป็น Microsoft Gold Partner และ CMMI3 ระบบสามารถ Export Data ให้อยู่ในรูปแบบ Excel ช่วยในการทำสรุปข้อมูลการเบิก ระบบช่วยบันทึกการทำงานเพื่อประกอบข้อมูลการเบิกเงิน สามารถถ่ายภาพใบเบิกประกอบข้อมูล ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน…