Free Training Power BI

Fusion Solution จัดอบรมฟรีสำหรับ Power BI Basic เริ่มต้นใช้งานกันง่าย ๆ ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย สามารถติดตามกิจกรรมของ Fusion ได้จาก Facebook SaveMak และ Fusion Solution Training Agenda Free Training Power BI ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง ผู้อบรมขอให้ Download Power BI มาติดตั้งไว้ก่อน เนื้อหาจะอธิบายเครื่องมือต่าง ๆ ของ Power BI การนำไปใช้กับข้อมูล ผู้อบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น หรือ เคยใช้ Excel Pivot table มาบ้างแล้ว สำหรับรายละเอียด Power BI จะมี Solution ให้เลือกตามนี้ครับ License ที่เรารู้จักดีสุดน่าจะเป็น Desktop เพราะเป็น…

SharePoint – เอกสารสำคัญ

การจัดเก็บเอกสารสำคัญ เช่น เอกสารสัญญา เอกสารใบสั่งซื้อ เอกสารที่เป็นความลับของบริษัท ทาง Fusion มีวิธีที่ช่วยให้การจัดการเอกสารประเภทนี้ มีความปลอดภัย และ สะดวกในการเรียกใช้งานไปพร้อม ๆ กันครับ Feature ที่ต้องการสำหรับการจัดเก็บ โดย Solution ที่จะนำเสนอเป็นของ Microsoft 365 ซึ่งถ้าเทียบ Solution อื่น ๆ ผมยังไม่เคยเห็นระบบการใช้งานที่ควบคุมได้ทุกอย่างเหมือนกับ Microsoft 365 สำหรับ ผู้ที่สนใจให้ลองดูตัวเลือก E3 , E5 ได้นะครับ เพราะเป็น Solution ที่พร้อมใช้งานและไม่ยุ่งยากด้วย Diagram แสดงระบบการจัดเก็บข้อมูล ปัญหาของการเก็บเอกสาร หลัก ๆ คือ หาเอกสารไม่เจอ เพราะจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ และขาดคนที่มาคอยดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย จาก Diagram แสดงถึงขั้นตอนการนำเอกสารเข้าไปจัดเก็บ เริ่มจาก พนักงานนำเอกสารเข้าที่หน้า Power Apps ที่ต้องระบุที่มาของเอกสาร ในหัวข้อต่าง ๆ…