Big Data – GPS

Big Data – GPS ระบบการทำงานของ GPS จะได้ข้อมูลที่เป็น GIS ที่มาช่วยให้การทำงานของ Big Data ได้ข้อมูลในอีกมิติ ข้อมูลในรูปแบบ ของ GIS ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีคุณค่ามาก เพราะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถมองเห็นข้อมูลที่ลึกขึ้นในแง่ของสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ซึ่ง Fusion Solution ถือว่าเป็นบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่ให้บริการ จัดเก็บข้อมูล GIS ที่แม่นยำ ซึ่งเรามีทั้งระบบ ตรวจจับสถานที่ ที่รวดเร็วและแม่นยำที่สุด รวมถึง ระบบ Feeder ของรถ Taxi และระบบ Big Data สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัย เทคนิก Math Model ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง สินค้า และ GIS เราสามารถเห็น ตัวอย่างที่ใช้งานร่วมกันระหว่าง GIS กับ Big Data เช่นบริษัท วงใน ที่ให้บริการข้อมูลร้านอาหารที่เรารู้จักเป็นอย่างดี ด้วยข้อมูลที่มหาศาล…

Feeder Solution

ระบบ Feeder เป็นระบบที่ช่วยให้การทำงานของ Taxi ที่เราเรียกใช้อยู่ ปัจจุบันสามารถทำงานได้แบบถูกต้อง ด้วยระบบการตรวจจับ ผ่าน GPS ที่แม่นยำ ทำให้เราสามารถรู้ว่ารถจะมาถึงเราในอีกกี่นาที แล้วเราจะไปถึงที่หมายในอีกกี่นาที ในเส้นทางไหน ซึ่งใน App เรียก รถทุกแบบที่เราใช้อยู่จะเป็น Concept เดียวกัน หรือจะเป็นระบบเรียกรถ Gap Food , Panda Food ก็ยังใช้ เทคนิก เดียวกันอีก จะเป็นว่า ระบบ Feeder เป็นหัวใจของ Application ยอดนิยม และด้วยเทคนิก ของ GPS ใน Feeder ยังทำให้เราสามารถประยุกค์ใช้งานอื่น ๆ ได้อีกหลายแบบ เช่น ระบบคิวที่ฉลาดขึ้น ระบบจะรู้และจัดคิวให้เราอย่างเหมาะสม เพราะระบบสามารถรู้ตำแหน่งและคำนวณ ระยะเวลาที่จะไปถึงได้ ระบบขนส่ง จะคาดการณ์ระยะเวลาได้แม่นขึ้น ระบบตรวจจับตำแหน่ง จะสามารถแสดงผลสถานที่ตั้งทรัพย์สินได้แม่นยำ จะเห็นว่า Feeder Solution ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น

กฎหมายกับ Digital Signature

กฎหมาย Digital Signature ผมไม่ใช่ทนายความ หรือ เป็นตำรวจ หรือ ทำงานศาลที่ไหนนะครับ ที่มาเขียนเรื่องกฎหมาย เพราะผมขาย Solution เรื่อง Digital Signature ที่ hot สุด ๆ ละสำหรับนาทีนี้ ที่ Covid 19 ครองเมืองแล้วมันก็เกี่ยวกับ เรื่องกฎหมายด้วย แต่ผมมีข้อความจากทนายความที่อ่านบทสรุปของ กฎหมายของไทย มาสรุปให้ฟังครับ ความคิดเห็น ที่เป็นข้อสรุปของทนายความ จากการตรวจสอบมีคำพิพากษาศาลฎีกา ที่เกี่ยวกับ พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๔๔ จำนวน 2 ฎีกา (ตามไฟล์แนบ)พิจารณาคำพิพากษาประกอบกับกฎหมายแล้ว เห็นว่า ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่เกิดจากอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่เป็นเพียงพยานหลักฐานแวดล้อม แต่รับฟังเป็นพยานหลักฐานหลักในการตัดสินคดี             ซึ่ง มาตรา 7 ระบุไว้ ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการใช้บังคับเพียงเพราะข้อมูลอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับ มาตรา 8 ระบุให้เอกสารที่จะใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องคดีทำเป็นรูปแบบอิเล็คทรอกนิกส์ได้  และ มาตรา…