O365 Solution

Solution บน Office 365 ที่เป็นการพัฒนาอยู่บน Office 365 จริง ๆ แทบจะไม่มีเลยในตลาด ส่วนมากจะเป็นการ integrate รวมกับ O365 ซะมากกว่า ดังนั้น Fusion จึงเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาระบบ ให้เป็นการพัฒนาอยู่ใน O365 อย่างแท้จริง โดยที่บริษัทที่มี O365 อยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อ License อื่น ๆ มาอีก สำหรับ solution ที่ Fusion พัฒนาขึ้นมีความหลากหลาย และทำการปรับแต่งให้เหมาะกับ แต่ละ Business และเหมาะสำหรับแต่ละ หน้าที่การทำงาน ในแต่ละเรื่องของบริษัท CRM : Sales Management ระบบการบริหารทีมขายประกอบไปด้วย Feature หลัก ๆ ในการทำงานและ ตอบโจทย์ ถึงระดับบริหาร รายละเอียดลูกค้า ใบเสนอราคา Lead Purchase Request…