Big Data กับจัดซื้อ

Big Data กับจัดซื้อ การเอาข้อมูลของจัดซื้อ มาทำ Big Data ถือว่ามีความเหมาะสมมาก เพราะขบวนการจัดซื้อ เป็นขั้นตอนที่มีการเก็บข้อมูลที่ดี ละเอียด และมีความต่อเนื่อง ทำให้การนำมาวิเคราะห์สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลที่น่าเชื่อถือ เราลองมาดูว่า เราสามารถนำเอาข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์นั้นมา ทำอะไรได้บ้าง การซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสม ถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบแรง ๆ เราสามารถใช้ Big Data มาหาราคาที่เหมาะสมกับ สินค้าที่เราต้องซื้อได้ เพราะเราสามารถหามูลค่าจากภายนอกได้ไม่ยาก และ สามารถเอาราคาในอดีตมาหามูลค่าที่เหมาะสม ทำให้บริษัทสามารถควบคุมราคาที่เป็นมาตราฐานได้ง่าย ไม่ขึ้นกับเจ้าหน้าที่ ช่วยให้ประหยัด ได้อีกด้วย การจำนวนที่เหมาะสมในการซื้อ Big Data สามารถดังข้อมูล เช่น จำนวนวัตถุดิบที่มี ยอดขาย และปริมาณการใช้ในปัจจุบัน มาวิเคราะห์หา จำนวนซื้อที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ทำให้ประหยัด และ ได้วัตถุดิบในขนาดที่พอดีกับความต้องการ ซึ่งการหาคำตอบที่ได้มาจะสามารถช่วยให้บริษัท มีการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ยังสามารถสร้างระบบอัตโนมัติจากข้อมูลที่ทางบริษัทได้ดำเนินการมาตลอด สำหรับงบประมาณ ในการสร้าง ณ. ปัจจุบันสามารถเลือกที่จะให้เป็น ค่าบริการรายเดือน โดยไม่จำเป็นต้องลงทุน Server…

Big Data กับธุรกิจอาหาร

Big Data กับธุรกิจอาหาร ตัว Big Data เอามาทำอะไรเกี่ยวกับธุรกิจอาหารได้บ้าง ในวงการอาหารมี ขบวนการ Supply chain เกี่ยวพันกันอยู่อย่างซับซ้อน มี ขบวนการในการขายในหลายขั้นตอน และตัวสินค้าเองก็มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ เครื่องปรุง หรือ แบบสำเร็จรูป ด้วยความซับซ้อนขนาดนี้ การนำ Big Data มาใช้จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะยิ่งข้อมูลมาก การนำ Big Data ยิ่งมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับขั้นตอนการทำงานปกติ ลองมาดูตัวอย่าง ของการนำ Big Data มาประยุกต์ใช้ว่าทำอะไรได้บ้าง คำตอบที่หาได้จากตัวอย่างที่นำเสนอ สามารถนำไปสร้างกำไรได้อีกมหาศาล ทำให้หลายบริษัทสนใจ Big Data ซึ่งหลายที่อาจจะคิดว่า ต้องแพงมากๆ Big Data ไม่แพงอย่างที่คิด เพราะปัจจุบันการนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ ไม่จำเป็นต้องมี Server ขนาดใหญ่ หรือ ต้องมี Data ที่เก็บมาเป็น 10 ปี…