บิ๊กดาต้ากับการพิจารณาสินเชื่อ

บิ๊กดาต้า สามารถนำมาช่วยในการวิเคราะห์ พิจารณาสินเชื่อได้อย่างไร โดยหลักการแล้วง่ายมากครับ คือหาลูกค้าดี การหาลูกค้าดี เราพิจารณาจากตัวแปล ที่กำหนดไว้ เช่น การชำระตรงเวลา ไม่มีประวัติเบี้ยวหนี้ ลูกค้ามีรายได้ในระดับที่ให้น่าเชื่อถือ มูลค่าหนี้ปัจจุบัน สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ ความมั่นคงในการทำงาน จะพบว่าเป็นเรื่องง่านมาก ใช้คนดูก็ได้ แต่ว่าใช้เวลาในการดูนานแค่ไหน ถ้าเราใช้เวลา 3 วัน จะช้าไปหรือป่าว เพราะลูกค้ามาขอสินเชื่อแน่นอนว่าใครไวกว่า คนนั้นได้ ปัจจัยนี้จึงเป็นสาเหตุที่ต้องนำระบบ บิ๊กดาต้า มาช่วยในการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว และ นอกจากการวิเคราะห์ที่รวดเร็วแล้ว ความถูกต้องก็ยังน่าเชื่อถืออีกด้วย เพราะระบบ บิ๊กดาต้า สามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดกว่า คน โดยอาศัย Model ทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าความเหมาะสม โดยดูจากประวัติของข้อมูลในอดีต ( นี้จึงเป็นเหตุผลนึงที่หลายบริษัทต้องการให้เกิดการใช้งานระบบแยะ ๆ ) และอีกหนึ่งเรื่องที่ ตัวบิ๊กดาต้า จะช่วยได้ก็คือ การเสนอดอกเบี้ย ครับ เพราะอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ เป็นตัวเลือกสำคัญในการขอสินเชื่อ ตัวอย่างความสำเร็จของการใช้ บิ๊กดาต้าในการพิจารณาสินเชื่อ เช่น MYbank ซึ่งเป็นธนาคารออนไลน์ของ Jack…