Power BI Mobile

Power BI Mobile Power BI Mobile คือ โปรแกรมที่ติดตั้งใน Mobile ทั้ง IOS และ Android สามารถ Download Free สำหรับการใช้งาน จะใช้งานร่วมกับ Power BI Pro ที่ Public Report ขึ้นไปไว้ที่ Power BI Portal หรือจะเอาไว้เชื่อมต่อ กับ SQL Server ก็ได้ การใช้งาน การเชื่อมต่อข้อมูล สามารถเชื่อมข้อมูลได้ทั้ง On Cloud และ On Premium การ Share ข้อมูล สามารถเลือก Share ข้อมูลจากหน้าจอ Mobile ได้ทันที รับการแจ้งเตือน เปิดรับการแจ้งเตือนเมื่อมีข้อมูล Update ความปลอดภัย ใช้ระบบยื่นยันตัวบุคคล ตามมาตราฐาน…