Digital Work Place สำหรับการทำงานทุกที่ ทุกเวลา

SharePoint คือระบบ cloud service จาก Microsoft ทำหน้าที่เป็นระบบศูนย์กลางที่มาพร้อมกับระบบการสื่อสาร ที่จะช่วยให้การทำงานในองค์กรเป็นไปอย่างสะดวกและสบาย โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน IT เพราะทาง Fusion Solution ได้ทำการปรับแต่งให้ SharePoint มีโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับ การทำงานในหลากหลายธุรกิจ คุณกำลังมองหา Platform สำหรับการทำงานทุกที่ ทุกเวลา อยู่หรือไม่ ? หากการทำงานของคุณกำลังถูกตีกรอบด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ ข้อมูลเก็บไว้ไม่เป็นระเบียบ – มีข้อมูลแต่ไม่รู้เก็บไว้ตรงไหน ข้อมูลไม่รู้อยู่ที่ใคร แล้วจะเริ่มต้นอย่างไรดี การทำงานด้วยกระดาษ และไม่มี workflow – ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเอกสาร? ผู้อนุมัติไม่อยู่ แต่งานต้องเดินต่อ, บางโปรเจกต์มีผู้อนุมัติหลายคน ไม่แน่ใจว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว, ถ้าเอกสารหายล่ะ ทำอย่างไรให้ workflow ไม่สะดุด ต้องเข้าไปทำงานที่สำนักงาน – เข้าถึงฐานข้อมูลของบริษัทไม่ได้ ต้องรอจนกว่าจะเข้าบริษัท จะทำอย่างไรจึงสามารถเรียกดูข้อมูล สรุปข้อมูล กราฟ ชาร์ต หรืออัพข้อมูลส่งได้แม้อยู่นอกสถานที่ แก้ไขด้วย SharePoint by Fusion รวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายให้เป็นหนึ่งเดียว – สร้าง Portal…