สำรองข้อมูลด้วย Azure Backup

สำรองข้อมูลด้วย Azure Backup มีระบบสำรองข้อมูลกันหรือยังครับ ปัจจุบันเรามีการสำรองข้อมูลด้วย Tape Backup หรือไม่ก็ Disk Backup แต่ปัจจุบันเรามีทางเลือกอีกแบบที่น่าสนใจ เพราะค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ถูกกว่าในภาพรวม ขอย้ำว่าในภาพรวมนะครับ เพราะถ้าเราคิดแต่ Backup อย่างเดียว ระบบเดิม ๆ จะถูกกว่า แต่ถ้าคิดให้ดีว่าการทำ Backup ต้องทำอะไรบ้าง ทั้งต้อง Backup ทดสอบกู้ข้อมูล ทดสอบย้ายระบบ ทดสอบในหลาย ๆ แบบเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะกู้ข้อมูลได้จริง จะพบว่า แค่ Backup มันยังไม่จบนะครับ เพราะ สุดท้ายของการทำ Backup คือ การทดสอบ และการทดสอบที่แน่ใจได้ เราต้องมีอุปกรณ์อีก แค่ไหน license สำหรับเครื่องทดสอบอีก ดังนั้นการทำ Backup อีกแบบที่น่าสนใจ ก็คือ Cloud Backup ครับ ตอนนี้ผมเลยเอาข้อมูล Azure Backup มาฝาก…