การบริหารความเสี่ยงของ Big Data

การบริหารความเสี่ยงของ Big Data โครงการ Big Data งบประมาณ หลายสิบล้านบาท มีความเสี่ยงอย่างไร ผมขอ Share ประสบการณ์ที่ Implement มาในหลายโครงการให้ฟังครับ ซึ่งผมหวังว่า คนที่อ่านจะได้รับประโยชน์ และ วางแผนป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการ Implement ในภายหน้านะครับ มาดูลักษณะของ Big Data ก่อน เป็นโครงการใหญ่ ผู้ใช้งานเป็นผู้บริหาร ผู้ทำงานเป็นระบบปฏิบัติงาน ส่วนสำคัญที่สุดคือ Data Source เพราะโครงการแบบนี้ต้องการข้อมูลจำนวนมาก ต่อมาลองพิจารณาความเสี่ยงบ้าง ความต้องการเรื่องการบริหาร กับ ข้อมูลที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกัน ผู้บริหารไม่มีเวลามาให้ รายละเอียด ผู้ Implement ไม่มีประสบการณ์ใน Business คือ ถึงแม้ว่าจะเคยทำ Big Data ก็ไม่ได้หมายความว่า ประสบการณ์ใน Business อื่น จะเอามาใช้ได้ ข้อมูลไม่มีโครงสร้างที่ดี อันนี้เป็นปัญหาในระดับ TOP Management นะครับ…