PDPA – Microsoft AIP

PDPA – Microsoft AIP PDPA ในวงการ IT ถือว่ามีผลกระทบ รุนแรงมาก เพราะในกฎหมาย ระบุว่า IT มีสิทธิโดนจับเข้าคุกได้ ( หน้าที่ของ IT Admin ) แถมยังโดนปรับอีกเป็นหลัก หมื่น หลัก แสน เรียกว่า ถ้าพลาด ก็จบชีวิตเลยทีเดียว ใครยัง งง เกี่ยวกับ PDPA Click ตรงนี้ได้นะครับ อธิบายไว้แล้ว คำว่าพลาด หลัก ๆ ในแง่การทำงาน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหลุด แล้วเกิดความเสียหายกับลูกค้า หรือใครก็ได้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล ผมขอชี้เฉพาะประเด็น ข้อมูลหลุดนะ ไม่รวมถึงการที่เราไม่ปฏิบัติตามกฎ เช่น การไม่ขออนุญาติเจ้าของข้อมูลแบบนี้ จุดที่พลาดเรื่องข้อมูลหลุด มีหลัก ๆ 2 แบบ คือ ฐานข้อมูลหลุด กับ เอกสารหลุด ฐานข้อมูลที่หลุด…