เพิ่มยอดขายด้วย CRM

การบริการดีและน่าเชื่อถือทำให้ เราสามารถเพิ่มยอดขายได้ การบริการที่ดี เช่น การรับ order ที่รวดเร็ว ความสะดวกในการสั่งของ การติดตามสินค้าที่จะจัดส่ง การแสดงประวัติสั่งซื้อของลูกค้า ระบบ Chat สำหรับตอบปัญหา ระบบ Promotion ระบบการแลกของรางวัล ระบบ Member พวกนี้เป็นเรื่องที่ทางต่างประเทศ เค้ามีระบบการทำงานที่เป็น Step ที่ชัดเจนมานานแล้ว สำหรับในประเทศไทย เราก็เริ่มมีระบบการจัดการ เช่น การขายผ่าน Shopee จะเห็นว่ามีระบบการจัดการที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ คนค้าต้องทำคือ เอาสินค้าไปวางกำหนดราคาขาย และ ระบุคุณสมบัติของสินค้าเท่านั้นเอง วันนี้ทุกอย่างเป็น Online แล้วหน้าร้าน เปลี่ยนบทบาทของตัวเองเป็นที่สาธิต หรือ ให้ประสบการณ์การใช้งานสินค้าแทนการขายจริง แต่การใช้งาน Shopee เป็นการเอาสินค้าไปฝากขาย ไม่ได้เป็นหน้าร้านจริงของบริษัท ดังนั้นความยั่งยื่นที่สำคัญ ก็คือ เราต้องมีหน้าร้านของเราเองด้วย และ ระบบหน้าร้าน เราก็มักเรียกว่า CRM หรือ E-Commerce สำหรับ Fusion Solution…