PDPA คือ

PDPA คือ PDPA คือ กฎหมายที่พูดถึงข้อมูลส่วนบุคคล ย่อมาจาก Personal Data Protection Act  ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบวันที่ 27 พ.ค. 2563 และหน้าที่ของ IT Admin มีอะไรบ้าง ตอนนี้เลือกออกไปไม่มีกำหนดที่ชัดเจนนะครับ ถ้าเราทำผิด กฎหมาย PDPA จะโดนอะไรบ้าง โทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 1 ปี และ/หรือ ปรับสูงสุด 1 ล้านบาท โทษทางแพ่ง จ่ายสินไหมไม่เกิน 2 เท่าของสินไหมที่แท้จริง โทษทางปกครองปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท โทษแรงมากนะครับสำหรับกฎหมายเรื่องนี้ ที่นี่มาดูต่อกันว่าใครบ้างที่ต้องทำตาม กฎหมาย PDPA บ้าง องค์กรของคุณมีการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในพรบ.นี้เรียกว่า Data Controller หรือ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรคุณเป็นหน่วยงานที่ผู้ควบคุมข้อมูลว่าจ้างให้ประมวลผลข้อมูลของลูกค้าหรือของบุคคลใดๆ ตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูล ในพรบ.นี้เรียกว่า Data Processor หรือ…