ความเสี่ยงโครงการ BI

ความเสี่ยงโครงการ BI ความเสี่ยงโครงการ ถือว่าเป็นต้นทุนสำคัญ ของการประเมินโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่มี Requirement ที่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งความไม่ชัดเจนก็ มีหลายแบบคงไม่สามารถระบุได้ว่าไม่ชัดเจนแบบไหน เอาเป็นว่า อ่านแล้วไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไรบ้างแบบนี้ บางทีความเสี่ยงของโครงการ ก็มาจากความไม่รู้ด้วยของเราส่วนหนึ่งที่มองไม่ออกว่าต้องทำแค่ไหน ข้อมูลที่ได้มาพอหรือยังก็ด้วย ที่นี่ประเด็นคือ เราจะตีค่าความเสี่ยงยังไงเอาตัวเลขที่ผมใช้ประเมินเลย คือ 2.5 เท่าของงบประมาณ จนถึง 1.7 ของงบประมาณ หลักการง่าย ๆ ที่ผมใช้ว่าอะไรคือ 2.5 อะไรถึงจะใช้ 1.7 กรณีง่ายๆ สำหรับ 2.5 คือ ข้อกำหนดมีประมาณ 1 หน้า แบบนี้ ผมใส่ 2.5 ไปก่อนเลย แต่สำหรับกรณีที่ใช้ 1.7 คือ ผมสามารถแยกงาน Design UX/UI ออกมาจากงาน Development ทำให้โครงการมีความชัดเจนในเรื่องของการส่งมอบ แล้วถ้าไม่อยากให้ใส่ความเสี่ยงเลยละ สามารถทำได้ครับ ได้งบประมาณที่ถูกและรวดเร็วด้วย คือ การเสนอแบบ Agile…