Digital Signature คือ

คำถาม Digital Signature

คำถาม Digital Signature มีคำถามเกี่ยวกับ Digital Signature มาหลายครั้ง ในช่วงอาทิตย์นี้ครับ โดยเฉพาะ จะเอาไปยื่นยันว่าเอกสาร ถูกใคร Approve ทำให้ผมต้องมาเขียนทำความเข้าใจให้ถูกต้องอีกครั้งครับ มาดูเรื่องของ Digital Signature กันก่อนว่า เค้าเอามาทำอะไร เป้าหมายของ Solution นี้คือการยืนยันตัวเอกสารว่าเป็น เอกสารตัวจริงหรือไม่ โดยขั้นตอน คือ บริษัทต้องติดต่อขอซื้อ CA จากหน่วยงานที่ กำหนด ตัว CA ที่ได้มาจะเป็นเหมือนตราประทับ ที่รัฐบาล หรือ ศาล เค้าจะยอมรับว่า เอกสารใด ๆ ที่ มี CA ประทับอยู่นั้น ถือว่าเป็นเอกสารตัวจริงของบริษัท จะเอาไปฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย จะเห็นว่า ในข้อความข้างบนไม่ได้พูดถึง เรื่องของคนเซ็นต์เอกสาร แต่อย่างใด ดังนั้นความเข้าใจว่า Digital Signature นั้นเป็นการยืนยันว่าใครเป็นคนเซ็นต์เอกสารบ้าง จึงไม่ถูกต้อง สำหรับ บริษัทที่ต้องการ ระบบยืนยันว่าใครเป็นคน…