CRM for Distributor

CRM for Distributor CRM for Distributor ระบบบริหารงานขายสำหรับ Distributor จะแตกต่างจาก CRM สำหรับธุรกิจทั่วๆ ไปเพราะ ตัว Sales มีหน้าที่ที่ต่างจาก Dealer และ ลักษณะการซื้อขายของ Dealer กับ Distributor ก็มีลักษณะพิเศษ อย่างเช่น ราคาขายที่ถูกกำหนดชัดเจน การออกใบ PO จาก Dealer โดยไม่ต้องมีใบเสนอราคา การสั่งซื้อต่อเนื่อง หน้าที่ของ Sales สำหรับ Distributor ก็มีหน้าที่เฉพาะ เช่น การเข้าไปเยี่ยม Dealer การตรวจ Stock การจัดหน้าร้าน สำหรับ ตัว Dealer ก็ต้องการความสะดวก อย่างเช่น การสั่งซื้อผ่าน Mobile การตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ ประวัติการสั่ง การตรวจสอบระยะเวลาส่งของ ซึ่งสำหรับ Software CRM ทั่วไป…

SharePoint Document Library Limited

SharePoint Document Library Limited SharePoint Document Library เป็น Main Feature ของ SharePoint ที่ต้องเรียนรู้การใช้งาน และ ทราบถึงข้อจำกัดของระบบ Online ครับ ตอนนี้เรามาดูข้อจำกัดต่างๆ กัน ขอขยายความเรื่องนี้เป็นหลัก สำหรับเรื่องข้อจำกัด เพราะมันสับสนได้ง่ายมาก ประเด็นแรกคือ Document Library สามารถจัดเก็บเอกสารได้ถึงหลัก ล้าน File อันนี้แน่นอน มี Spec จาก MS ยื่นยัน แต่ประเด็นถัดมาคือ การเรียก File มาแสดงผลในรูปแบบของ List เราไม่สามารถให้มี List รายการเอกสารเกิน 5,000 กรณีที่เกิน 5,000 View ที่เรา Set ไว้จะไม่สามารถแสดงรายได้การ ดังนั้นเราต้องระวังเรื่องนี้ไว้ให้ดี วิธีการแก้ไข มีหลายวิธีดังนี้ สำหรับกรณีที่ ไม่สามารถจำกัด จำนวนเอกสารให้อยู่ที่…