คำถาม Power Apps

คำถาม Power Apps มาลองดู คำถาม Power Apps ที่น่าสนใจกันครับ คำถามนี้เกิดหลังจากไปนำเสนอ Power Apps ในการพัฒนาระบบ Form มาใช้แทน Lotus Note ซึ่งพิจารณาคำถามแล้ว คนถามมองว่า อยากจะใช้ Power Apps ในการพัฒนาระบบที่หลากหลาย เลยครับ แต่ต้องบอกว่าตัว Power Apps เองผมจะเอาไปใช้บ่อยสุด จะเป็นการแปลงแบบ Form ในหน่วยงาน มาเป็นแบบ E-Form ซะส่วนมาก ระบบมีความยืดหยุ่นสูง ปรับเปลี่ยนได้ง่าย และทำได้เอง ไม่ต้องพึ่ง Programmer แต่การที่จะเอามาแทนการพัฒนา Software แบบที่เรารู้จักกันทำได้ยากครับ เพราะข้อจำกัดที่มีหลายประการ ลองไป Search ดูกันก่อนก็ได้ครับว่ามีอะไรบ้าง ที่นี่ลองมาดูคำถามกัน PowerApps สามารถ พัฒนา App ที่เรามีอยู่ ได้ทั้งหมด ทุกรูปแบบได้หรือไม่ โดยไม่ต้องพึ่ง การเขียนภาษาหลักอื่นๆ…