ขั้นตอนการสร้าง E-Form

ขั้นตอนการสร้าง E-Form ขั้นตอนการสร้าง E-Form ผมของอิงจาก Tool Microsoft Power Apps , Power Automate ว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างกว่าที่เราจะได้ E-Form มาใช้งานแทนกระดาษ ถอดแบบจาก Form กระดาษทำเป็น list ของ Field ที่ต้องการ Type อะไร สร้าง Library สำหรับเก็บ Master Data ลาก แบบ Form ใน Power Apps ทำ Field พิเศษ เช่น Running Number , Approve Status ทำ Field Look up จาก Master Data กำหนด Permission ในการกรอกข้อมูล สร้าง…