Machine Learning

Machine Learning เรื่องเกี่ยวกับ AI , ML ( machine learning ) หลายคน ก็ไม่รู้จัก แต่ก็เริ่มรู้สึกมากขึ้นว่า อะไรๆ ก็พูดถึง AI , ML วันนี้ผมรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับ เรื่อง machine learning มาให้รู้จักกันมากขึ้น เราจะได้พูดกับคนอื่น รู้เรื่อง ^^ Regression : การถดถอย หมายถึง การคำนายค่าในอนาคต โดยดูจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค่าที่หาได้ไม่ได้เป็นการลดลงแบบเป็นอัตราส่วนที่ชัดเจน Feature หรือ Parameter หรือ Variable หมายถึง ตัวแปลที่มีผลกับสิ่งที่เราต้องการค้นหา เช่น รถที่คนไทยชอบ คำถามว่า Feature ของ รถที่คนไทยชอบ คือ อะไร จะพบว่า ไม่ง่ายที่จะหาตัวแปลที่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจน เพราะมันมีปัจจัย เต็มไปหมด Algorithms…