Power BI Premium

Power BI Premium Power BI Premium มีอะไรแต่ต่างจาก Power BI Pro หลักการง่าย ๆ เลยคือ การซื้อ Power BI Pro จะเป็น ซื้อ Per User จะใช้กี่คน ก็เชิญใช้ตามสบาย Power BI Premium จะเป็นการซื้อแบบ ไม่สน User แต่จะเหมือน ซื้อ Spec Server ที่คุณจะใช้กี่คนก็ได้ โดยจะมี ขนาด spec server ตามที่ระบุ จุดขายของ แบบ Premium ก็จะได้ Server ที่แยกจาก แบบ Pro โดยไม่ต้อง Share Performance กันคนอื่น อีกประเด็นที่หลายคนเข้าใจผิด คือ Pro Share Dashboard ได้หรือป่าว…