RPA logo

RPA Connector

RPA : Connector Solution RPA โดยส่วนมากจะถูกนำมาใช้กับ ขั้นตอนการ Transform ข้อมูลจาก Platform หนึ่ง ข้างไปอีก Platform หนึ่ง โดยวิธีการย้ายข้อมูลจะไม่ไช่เป็นการ Copy data หรือ การเชื่อมการโดยใช้ Data base แต่เป็นการย้ายข้อมูลผ่าน UI ปกติของ Platform นั้น ๆ ซึ่งประโยชน์อย่างยิ่งของการทำงานแบบนี้คือ ไม่จำเป็นต้อง แก้ไข Code ที่มีความซับซ้อน และการทำงานแบบนี้ยังสามารถนำมาประยุกต์กับการใช้ RPA แทนเจ้าหน้าที่ Key Data เช่น งาน Key Order ที่มาจากอีกระบบหนึ่ง มาที่ App ERP แบบนี้ ตัว Microsoft ก็มี Solution RPA ในชื่อว่า Microsoft Power Automate…

Data กับ ออกกำลัง

Data กับ ออกกำลัง Data กับ ออกกำลัง ตอนนี้ใครที่ชอบออกกำลัง ก็ต้องมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลกันแทบจะทุกคน ผมก็มี ต้องบอกว่าของมันต้องมี เพราะมันมีประโยชน์จริงจัง เอาเป็นข้อมูลวิ่งนะ วันที่ออกกำลัง ช่วงเวลา สถานที่ อายุ น้ำหนัก ชาย หญิง ระยะที่วิ่ง ความเร็ว อัตราการเต้นหัวใจ ระยะก้าว ฯลฯ ข้อมูลพวกนี้เอามาทำอะไร ถ้าระดับบุคคล ก็เอาไว้ดูสถิติไว้แข่งกับตัวเอง เอาไว้ Show เพื่อน แข่งกัน ถ้าลองมาดูในมุมของ data scientist จะเป็นอีกแบบ เช่น User Profile กับ ประเภทการออกกำลัง เอามาทำอะไรได้ ก็อย่างเช่น เอา Profile ที่ได้แบ่งเป็นความชอบ แล้วทำให้เราสามารถนำเสนออุปกรณ์ที่เหมาะสมได้อีก มองเห็นแนวโน้มในอนาคต ของความนิยมการออกกำลัง มาคาดการณ์ยอดขายสินค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เอา อัตราการเต้นหัวใจ มาทำเทียบกับข้อมูลทางการแพทย์ แล้วทำการเตือนเรื่องสุขภาพ…