กระดาษ Paperless

กระดาษ Paperless กระดาษ ที่เราใช้งาน ณ. ปัจจุบันมีประวัติการใช้งานมาเป็น พันปี แต่ภายในไม่กี่ปีนี้ คำว่า Paperless เป็นสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพราะทำให้การทำงานเร็วขึ้น และ ทุกอย่างถูกบันทึกลงระบบ computer ที่เรียกใช้ข้อมูลได้จาก อุปกรณ์มือถือ แต่การที่เราจะแปลงข้อมูลที่อยู่ในกระดาษ ให้เป็น Paperless มีความยากยังไงบ้าง ผู้บริหารไม่ถนัดในการดูข้อมูลผ่านอุปกรณ์ ผู้กรอกข้อมูล ไม่มีอุปกรณ์สำหรับเรียกใช้ระบบ หรือมีแต่ก็ไม่ครบทุกคน ราคาของ Solution ที่ต้องซื้อทั้ง License Software and Hardware ความไม่คุ้นเคย การออกแบบ Paperless ไม่สามารถทำให้เหมือนแบบที่เป็นกระดาษ 100 % ซึ่งปัญหาใหญ่สุด คือ เรื่องของราคา ที่ต้องจ่ายเพื่อให้ใช้ได้นี่แหละ เพราะในการจ่ายเงินเพื่อได้ Paperless ในหลายครั้งเราไม่สามารถทำได้ทั้ง องค์กร ทำให้ องค์กรมองว่า ไม่คุ้มที่จะลงทุนเพราะ ทำแล้วก็ยังต้องใช้กระดาษอยู่ดี แต่ปัญหานี้ ณ. ปัจจุบันมีแนวทางที่ดีขึ้น เพราะ Mobile…