Mobile App ทำยากหรือง่าย

Mobile App ทำยากหรือง่าย by Fusion Solution Mobile Application มีทั้งยากและง่าย ขึ้นกับ วิธีการที่เราเลือก เครื่องมือที่เราใช้พัฒนา ซึ่งจะมีผลมาก ตัวอย่างเช่น K-Plus ของธนาคารกสิกร ที่ทางธนาคารเลือกที่จะพัฒนาด้วย Tool เฉพาะของแต่ละ OS โดยแยกเป็นการ พัฒนา 2 ชุด ทั้ง ISO and Android ดังนั้นทีมพัฒนาก็ต้องมีแยกเป็น 2 ทีม budget ก็ต้องเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับวิธีการพัฒนาแบบอื่น หรือการเลือกพัฒนาที่เน้นให้เร็วไว้ก่อน ก็จะเป็นการพัฒนาแบบที่ให้ mobile app มาเรียกหน้า web อีกต่อหนึ่งแบบนี้ ก็จะได้ผลงานที่รวดเร็ว แต่ก็ต้องมีการแลกกับความรู้สึกที่เวลาใช้จะมีการตอบสนองที่ช้ากว่า และที่สำคัญคือ ขั้นตอนการทดสอบ เนื่องจากความหลากหลายของ OS และ ยี่ห้อของอุปกรณ์เอง ทำให้การสร้าง app ที่มีความเสถียน ทำได้ยากและต้องทำการทดสอบที่แยะมาก ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและทดสอบมากกว่าการพัฒนา…