หัวข้อของ KM

หัวข้อในการพัฒนาระบบ Knowledge Management สำหรับระบบ KM ที่หน่วยงานต้องการพัฒนา มักมีปัญหาที่ไม่รู้จะเริ่มยังไง เพราะมันไม่ใช่ขบวนการปกติ ภายในบริษัท หรือ มันอาจจะยังไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้นในการพัฒนาระบบ KM ทางลูกค้าอาจจะไม่สามารถบอกเป็นขั้นตอนที่ต้องการให้กับผู้พัฒนาได้ ดังนั้นวันนี้ ผมจึงรวบรวมหัวข้อต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ Knowledge Management ออกมาเพื่อให้มีแนวทางการเก็บข้อมูล และ สามารถสรุปเป็นแนวทางที่่ลูกค้าต้องการได้ การพัฒนาความรู้ การสร้าง เพิ่มเติม ความรู้ การปรับปรุงและพัฒนา การจัดเก็บและค้นหา การนำไปใช้ การพัฒนาบุคลากร การสร้างแบบทดสอบ การทดสอบ การประเมินผล รูปแบบของ KM Office word , excel , power point Clip Video Picture ประเภทความรู้ ขั้นตอนการทำงานปกติ วิธีการแก้ไขปัญหา พัฒนาขบวนการ ผลกระทบ บุคคล แผนก Company New…