Mail and SharePoint

Mail and SharePoint มา Share ประสบการณ์ที่ได้คุยกับลูกค้าเรื่องของการเชื่อม Mail กับ SharePoint ให้ฟังครับ เรื่องของเรื่องคือ ผู้บริหารต้องการ ระบบเก็บข้อมูลด้านการขาย ข้อมูลที่มีการพูดคุยกับลูกค้า เอกสารที่ส่งให้ลูกค้า ให้ทุกอย่างมารวมอยู่ที่เดียวกัน เพราะทีมขายก็อาจจะเปลี่ยนบ่อย การทำงานไม่ต่อเนื่อง อันนี้คือสาเหตุที่ทำให้เกิดความต้องการอยากรวมข้อมูลกันเกิดขึ้น ประเด็นคือจะรวมกันยังไง ในส่วนของ SharePoint เอง ถ้าลูกค้าใช้ Office 365 แบบเต็มรูปแบบ การเชื่อมก็สามารถทำได้ครับ คือ เราสามารถทำให้หน้าของการส่ง mail มารวมอยู่ในหน้า SharePoint ได้ทันที ทุกอย่าง ทุกข้อมูลรวมอยู่ในหน้าเดียว แต่ถ้าคุณลูกค้าใช้ Mail อื่น ๆ ละ อันนี้ ผมต้องขอบอกว่าไม่แน่ใจครับว่าสามารถเชื่อมได้