แนวทางการพัฒนา Application ในอนาคต

แนวทางการพัฒนา Application ในอนาคต จะเป็นอย่างไร ถ้าในมุมมองของผม ( ที่แคบ ) ต้องบอกว่า การรับงาน Develop Application จากแต่ก่อนที่มีการจ้าง Programmer 1 คน ให้มาทำทุกอย่างกำลังจะหมดไป เพราะปัจจุบันเราสามารถแยก ตำแหน่งการพัฒนาระบบออกมาได้อย่างชัดเจน เช่น Project Manager ที่รับผิดชอบในภาพรวม ของ Scope ระยะเวลาการพัฒนา ต้นทุนการพัฒนา Business Analysis ที่รับผิดชอบเรื่องการใช้งานของ User การบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ลักษณะการทำงานที่สอดคล้องกันตั้งแต่ ต้น จนถึง ปลาย และ การเชื่อมโยงข้อมูลให้กับแต่ละ user System Analysis รับผิดชอบการออกแบบโครงสร้างที่จะ Support สิ่งที่ Business Analysis ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Data Flow , Security , Login ,…