Basic PowerApps 101

สำหรับบทเรียน 101 กับ Basic PowerApps ที่ทางบริษัททำขึ้นเพื่อ ให้เห็นภาพการพัฒนาโปรแกรมแบบ Low Code เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการพัฒนาระบบเองโดยไม่ต้องพึ่ง Programmer มากมาย และ สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว สำหรับ Clip แรก เป็น Basic PowerApps ที่พัฒนาขึ้นเป็นตัวอย่าง สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลจาก Table master และการดึงข้อมูลจาก MAP มาแสดงในโปรแกรม ต่อมาสำหรับ Clip ที่ 2 เป็นวิธีการสร้างครับ โดยการพัฒนาจะใช้เวลาไม่นานก็ทำเสร็จ หวังว่าจะได้เห็นถึงแนวทางในการนำ PowerApps ไปใช้งานนะครับ