Step Software Development

Step Software Development ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ถูกระบุไว้ในขั้นตอนการพัฒนา และ แยกออกมาเป็นงวด ชำระเงินอย่างชัดเจน ดูเหมือนทุกคนจะรู้ขั้นตอน แล้วมันมีปัญหาอะไร ระยะเวลาช่วง Get Requirement & Design ถูกระบุไว้ประมาณ 5 % ของเวลาทั้งหมด ตรงนี้แหละครับ ที่บอกว่าเรารู้ขั้นตอนแต่ไม่รู้ว่า สำคัญ เพราะเราให้เวลามาแค่ 5 % เท่านั้นเอง พอหรือป่าวสำหรับเวลา แค่นี้ โห แค่หายใจยังไม่พอเลยครับ ถ้าอย่างนั้นจะใช้เวลาเท่าไหร่ เรารองมาดูว่าในขั้นตอน Get Requirement and Design ต้องทำอะไรบ้าง สอบถามความต้องการ : หลังจากเริ่มงาน ก็ต้องสอบถามความต้องการอย่างละเอียด ซึ่งความยากอยู่ที่ การสอบถามนั้นยากจะรู้ความต้องการที่แท้จริง หรือ ขั้นตอนที่ถูกต้อง เพราะหาคนรู้จริงได้ยาก ขั้นตอนนี้บางทีอาจจะใช้เวลา 3-4 เดือน ทั้งถามทั้งทำข้อสรุป ออกแบบการใช้งาน : การสอบถามอย่างเดียว ไม่พอเราต้องทำการออกแบบสิ่งที่ลูกค้าพูด ออกมาเป็นภาพ…