ระดับของ Digital Transformation

ระดับการทำ Digital Transformation สามารถแยกได้หรือป่าว เพราะไม่ค่อยเห็นมีใครนำเสนอซักเท่าไหร่ ผมเลยมาลองคิดแล้วจัดเองตามความรู้สึกผมนะ มาดูกัน เบื้องต้น : แก้ไขขั้นตอนการทำงานให้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ อาจจะเป็นการแก้ไขทั้งขบวนการ หรือ บางส่วนก็แล้วแต่ อาจจะตั้งเป้าหมายว่าต้องเร็วขึ้นก็ % ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอน ลดคน อะไรก็ว่ากันไป กลาง ๆ : สร้างช่องทางให้ในการหารายได้ ในโลก Internet จากการทำงานแบบเดิม ๆ ที่ไม่รู้จะแก้ยังไง มาสร้างเส้นทางใหม่กันเลย ยิ่งใหญ่ : สร้าง New Business Model จากโลก Internet ถ้าในโลกของความจริง เรามีประเทศแต่ละประเทศมี ภูเขา แม่น้ำ ทะเล ขวางกั้น แต่ถ้าเราคิดว่ามีโลก Internet อยู่ อะไรคือ ขอบเขตของพื้นที่แต่ละส่วน การทำมาหากินในโลกที่ไม่มีหน้าร้าน ไม่มีประเทศ การติดต่อทุกอย่างไม่มีกระดาษให้เห็น ไม่มีเงินจริง…