Automatic Process

Future of Business Automatic Process นับ 10 กว่าปีแล้วที่บริษัทในประเทศไทย ตื่นตัวเรื่องขบวนการทำงาน อย่างเช่น โครงการ Paper Less ที่มุ่งจะลดการใช้กระดาษในการสื่อสารงาน และในขบวนการทำงาน หลังจากผ่านมา 10 ปีที่ผมมีโอกาสเสนองานด้าน นี้มา ผมเห็นความเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้น เช่น มีความต้องการในบริษัท ที่จะทำระบบ Work Flow ขึ้นมา แนวคิดมาแล้ว แต่แนวทางยังคงวนเวียน อยู่กับกระดาษ หรือ วิธีการเดิม ๆ ผลคือ ทำได้ไม่สุดจะ Automation 100 % เลยก็ไม่ได้ อยากจะไปก็ไปไม่ถึง ปัจจุบันนี้เป็นยังไง ก็บอกว่าดีขึ้น ไม่ใช่แนวทางเปลี่ยนนะ แต่ในด้าน Application สามารถจัดการกับปัญหาเรื่องขบวนการทำงานได้ดีขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น การขอให้ส่งคืน ได้ ปกติระบบ Flow จะมีขั้นตอน Standard คือ…