ระบบลาราชการ

ระบบลาราชการ ไม่น่าเชื่อว่าระบบลาของราชการ ปัจจุบันยังมีการจ้างพัฒนากันอยู่ ทั้ง ๆ ที่ระเบียบการลาก็มีมาตั้งนาน เป็นระบบพื้นฐานสุด ๆ ของหน่วยงานราชการ ซึ่งน่าจะมีกันมาตั้งนานแล้วก็มีใช้กันทุกหน่วยงานแล้ว เพราะอะไรเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้ ยังมีการจ้างพัฒนากันอยู่ จริงๆ ทุกหน่วยก็มีการจ้างพัฒนาไปแล้ว แต่ก็มีการจ้างทำใหม่อยู่เพื่อให้ update ตามยุคสมัยสิ่งแวดล้อมของระบบที่เปลี่ยนไป แต่บางที่ก็ต้องจ้างทำใหม่เพราะระบบเดิมใช้งานไม่ได้ หรือ อาจจะมีนานแล้วไม่เคยใช้มาก่อนเลย สาเหตุหนึ่งของปัญหาที่ใช้งานไม่ได้ ก็เนื่องจากขั้นตอน Design ระบบตอนแรกที่ไม่ครอบคลุมการใช้งาน เพราะราชการมีระเบียนเรื่องการลา ที่ซับซ้อน มาก เช่น อายุงาน ตำแหน่ง วันเริ่มงาน เพิ่มพิเศษ ประเภทการลา การโอนวันลาสะสม การยกเลิก การย้ายตำแหน่งหรือหน่วยงาน ประเภทของพนักงาน พนักงานประเภทพิเศษของแต่ละหน่วยงาน การออกนอกพื้นที่ แต่ไม่ถือว่าลา ข้อยกเว้นพิเศษของแต่ละหน่วยงาน เงื่อนไข ความแตกต่างระหว่าง ราชการ กับ ผู้บริหาร กับ ผู้บริหารระดับสูง กับ ผู้บริหารระดับสูงสุดดดดดดด การตีความระเบียบการลา ของราชการเอง อื่นๆ ที่ยังมองไม่เห็น ระบบการลา…