บริษัท Fusion Solution จำกัด ได้รวมออกงาน ManuTech Update 2017

บริษัท Fusion Solution จำกัด ได้รวมออกงาน  ManuTech Update 2017  ณ. จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ในหัวข้อ การใช้งานระบบ Work Flow ในยุค Cloud โดยใช้ SharePoint Solution รวมกับ Hybrid Form ในการสร้าง Solution โดยมีบริษัท Covestro ที่ประสบความสำเร็จในการใช้งาน มารวมแบ่งบันประสบการณ์