การอบรมการสร้างข้อมูลในรูปแบบกราฟ Dashboard เพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยใช้ Microsoft Power BI ณ กรมป่าไม้

การอบรมการสร้างข้อมูลในรูปแบบกราฟ Dashboard เพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยใช้ Microsoft Power BI ณ กรมป่าไม้ “บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด ได้รับเชิญจากทางกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “การอบรมการสร้างข้อมูลในรูปแบบกราฟ Dashboard เพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยใช้ Microsoft Power BI”