SeedKM

ระบบจัดการความรู้

ทำไมต้องมี ระบบจัดการความรู้​ ระบบจัดการความรู้ ( Knowledge Management เรียกสั้นๆ ว่า KM) หมายถึง การบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร ทั้งความรู้จากในทฤษฎี เอกสาร หรือตำราต่างๆ และความรู้ที่กระจายอยู่ภายในตัวบุคคล มาบูรณาการเป็นระบบสารสนเทศ เพื่อให้ทุกคนภายในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองได้ เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จนนำไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ขององค์กร ปัญหาของ HR ในการอบรมพนักงาน มาตรฐานความรู้ในการอบรมไม่เหมือนกัน ทั้งที่หัวข้อ/เนื้อหาเป็นเรื่องเดียวกัน สิ้นเปลืองทรัพยากรในการอบรม เช่น แรงงานบุคคล สถานที่ เวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารประกอบการอบรม เป็นต้น ต้องจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลความรู้ไม่เท่าเทียมกัน เช่น อาจเกิดจากเข้าอบรมไม่ทัน, ไม่เข้าใจแต่ไม่กล้าถาม, ปัญหาทางเทคนิคของอุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น มีเวลาจำกัด ทำให้ได้รับข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญไม่ครบถ้วน พนักงานขาดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วัดผลประเมินการอบรมได้ยาก Service by Fusion Solution ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการจัดการความรู้ ออกแบบ และดำเนินการจัดการความรู้ รับข้อกำหนด และออกแบบเอกสาร ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การจัดการความรู้ ปรับแต่งการจัดการความรู้ ระบบบำรุงรักษา…

Data Security

Data Security

Data Security คืออะไร เหตุใดจึงมีความสำคัญต่อองค์กร ทำไมการป้องกันข้อมูลจึงสำคัญ Microsoft เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้เพิ่มความสามารถในการป้องกันข้อมูล O365 ขั้นสูงรูปแบบใหม่ๆ ให้สมาชิก Office 365 Home และ Office 365 Personal หรือ ชื่อใหม่ Microsoft 365 เพื่อใช้ช่วยปกป้องบุคคล และครอบครัวจากภัยคุกคามออนไลน์ มีการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนามากยิ่งขึ้นสำหรับบริการ Office ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบลิงก์และการสแกนไฟล์แนบเพื่อตรวจหาไวรัสและภัยคุกคามฟิชชิ่ง การเข้ารหัสลับข้อมูลในระหว่างการส่งและระหว่างพัก ตลอดจนการป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพด้วย Windows Defender ส่งผลให้คุณสามารถใช้งานโปรแกรม Word, Excel, และ PowerPoint ตลอดจนบริการบนคลาวน์อย่าง OneDrive, และ Outlook ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แชร์ และสื่อสารได้ทุกที่ทุกอุปกรณ์ เมื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้น แน่นอนว่าภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ก็พัฒนา และมีความซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส แรนซัมแวร์ และการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ถูกบุกรุก หรือ ถูกทำลาย นั่นคือ คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมกับการช่วยปกป้องอุปกรณ์ ข้อมูลส่วนบุคคล…