Mobile App and Chatbot

Mobile App and Chatbot Mobile App ถือว่าเป็นตัวเลือกแรก ๆ ในการพัฒนาระบบสำหรับ end user ณ. ปัจจุบัน แต่ด้วยขั้นตอนการพัฒนาที่ต้องทำทั้ง IOS, Android รวมถึงเครื่อง มือถืออีกนับ 10 ยี่ห้อ แถมตัว OS ยังมีหลาย Version เข้าไปอี๊กกกก T T ทำให้ขั้นตอนการพัฒนาจะยากกว่าการพัฒนาด้วย Web App แบบหลายเท่าตัว ผลก็คือ ค่าพัฒนา ที่แพงสุด ๆ รวมถึงขั้นตอนการทำ Test ที่ต้องใช้เวลานานมาก เพราะต้องทำในหลาย สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญ คือความเสถียนของระบบเองด้วย ที่กว่าจะเสถียนก็อาจจะต้องพัฒนาไปอีกหลาย Version จากปัจจัยที่เขียนมา ทำให้ตัวเลือกในการให้บริการผ่าน Chatbot ทำได้ง่ายกว่า เร็วกว่าหลายเท่า ด้วยงบประมาณที่ถูกกว่าแบบ ฟ้ากับเหว เช่น การสร้างระบบลา ผ่านมือถือ กรณีที่ทำด้วย…

GIS and GPS

GIS and GPS GIS and GPS คืออะไรกันแน่ GIS ย่อมาจาก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System GPS ย่อมาจาก Global Positioning System หรือแปลภาษาไทยก็คือ “ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก ดังนั้นเวลาเราพูดถึง Solution โดยรวมที่เกี่ยวกับข้อมูลแผนที่เราจะใช้คำว่า GIS นะครับ ซึ่งตัว GIS เอง จะรวมถึงข้อมูลพิกัด GPS ด้วย การใช้งานระบบ GIS มีความสำคัญมาก เช่น ระบบแผนที่ใน Google Map การทำชั้นข้อมูลแผนที่ เขตของตำบล อำเภอ ภูเขา เขต สปก อะไรก็ GIS ไปซะทุกอย่าง อย่างกรณีของ สส. ที่รุกที่ สปก. ก็จะมีปัญหาน้อยลง เพราะต่อไปแผนที่ของแต่ละหน่วยงาน ประชาชน สามารถเข้าไปดูได้เลยผ่าน…