Microsoft Defender

Microsoft Defender คือ เครื่องมือ ที่มีมาในชุด Security ของ Microsoft ที่ทำหน้าที่หลายอย่างมาก แต่ถ้าจะพูดให้ง่าย ๆ ก็คือ Antivirus ปัจจุบันตัว software Antivirus เอง มีการขยายขอบเขตหน้าที่การทำงาน ออกไปในหลายเรื่อง จน ตอนนี้เค้ามักจะเรียก Software แบบนี้ว่า End Point Security อันนี้ก็ชัดเจนดี คือ การทำหน้าที่ปกป้อง ให้อุปกรณ์และข้อมูลของเรา มีความปลอดภัยนั้นแหละ ส่วนจุดเด่นของ Microsoft Defender คือ ระบบถูกสร้างขึ้นมาให้ทำงานร่วมกับระบบ Microsoft 365 Cloud ที่เราเก็บข้อมูล ใน Onedrive , SharePoint ได้ดีกว่ายี่ห้ออื่นๆ โดยเฉพาะเรื่อง ความเร็ว ตัวนี้จะไม่ทำให้เครื่องหนักทำงานอืด และที่สำคัญคือได้รับการรับรองจาก Gartner year 2023 ว่าเป็นอันดับหนึ่ง ในเรื่อง Endpoint…