ระบบงบประมาณ

ระบบงบประมาณ ระบบงบประมาณ (Budgeting System) อาจประกอบด้วย module หลักๆ ดังนี้: Budget Planning Form ส่วนมากจะใช้ Excel ในการจัดทำ แต่ก็มีจุดที่เป็นปัญหาคือ Form Excel จะควบคุมการกรอกข้อมูลได้ไม่ดี มีโอกาสกรอกผิดสูง แต่ถ้าทำเป็น Web App ก็จะมีประเด็นเรื่อง ความง่ายในการกรอกข้อมูล ที่พนักงานจะไม่คุ้นเคยและมีประเด็นไม่ยอมใช้ ตัวอย่างหน้าตา Web App สำหรับกรอกข้อมูล Budget จะเห็นว่ามีความใกล้เคียงกับหน้าจอ Excel ส่วนประกอบของ form Budget Planning สร้าง ระบบงบประมาณด้วย Power Platform ชุดของ Power Platform นี้ ไม่ได้เป็นคำเรียกทั่วไป แต่เป็น Microsoft ที่เรียกชุดเครื่องมือของเค้าเอง โดยชุดนี้ประกอบไปด้วย และถ้าใครรู้สึกคุ้นๆ ว่าเคยเห็น ก็ต้องบอกว่ามันมีอยู่แล้วในชุด Microsoft 365 ครับมีมาตั้งแต่…