ระบบจัดซื้อ

โปรแกรมระบบจัดซื้อ บริษัท fusion ขอนำเสนอเครื่องมือในการทำงาน โปรแกรมระบบจัดซื้อ แบบ Automate โดยการแปลงขบวนการที่เป็น manual มาเป็นการทำงานด้วย ระบบ E-Form และ Automatic ตัวอย่างเช่น สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ สิ่งที่ต้องทำเป็นประจำคือ การติดต่อประสานงานกับ Supplier จำนวนมาก และ ช่องทางการสื่อสารก็คือ E-Mail การทำงานของ จัดซื้อ ที่ต้องใช้ Email อย่างเช่น ส่ง Mail confirm วันเวลาส่งของ ส่ง Mail ขอราคา ส่ง Mail ต่อรองราคา และที่สำคัญคือสิ่งที่ทาง Supplier ตอบกลับ จะต้องนำมาเก็บไว้เป็นข้อมูลอีกด้วย จาก Diagram แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนของระบบการทำงาน เริ่มจากจัดซื้อ ที่ต้องการเลือกส่งข้อมูลกับทาง Supplier และ เลือก Flow สำหรับการส่งข้อมูลว่าต้องการส่งข้อมูลประเภทไหน ระบบจะส่ง Mail พร้อมปุ่ม…