บริหารความรู้ด้วย SharePoint

บริการความรู้ด้วย SharePoint หลายหน่วยงานตอนนี้ กำลังมองหา ระบบจัดการความรู้ เพราะ การทำงาน WFH ทำให้รูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ในรูปแบบ Online การเรียนที่เปลี่ยนไปแบบนี้ ระบบที่สามารถให้ความรู้แบบ online จึงต้องมีคุณสมบัติบางอย่าง ที่หน่วยงานต้องการ เช่น แบบทดสอบ online สามารถสรุปคะแนนผลการทำสอบของแต่ละคน ระบบแจ้งเตือน เมื่อมีความรู้ใหม่ ระบบลงทะเบียนเรียน ระบบเก็บคะแนนของพนักงาน ต้องการรู้ว่า พนักงานมาศึกษาสิ่งที่เป็นข้อมูลหรือป่าว สามารถเก็บ ความรู้ในรูปแบบ Video KM Portal สำหรับเป็นศูนย์กลาง การศึกษาของพนักงาน ซึ่งทาง Fusion เองมีระบบที่สามารถตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบของ Office 365 ( SharePoint and Power Platform ) ที่จะมาช่วยให้พนักงานสามารถมาเรียนรู้ด้วยตัวเอง และทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ได้แบบชัดเจน ทำไม Office 365 ถึงเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจาก Office 365…