พฤติกรรม Work From Home

พฤติกรรม Work From Home

ปรับ พฤติกรรม Work From Home ลดความเสี่ยง Office Syndrome ภายใต้สถานการณ์การระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ทำให้องค์กรส่วนใหญ่กลับทำงานในรูปแบบ Work From Home (WFH) อีกครั้ง ความแตกต่างของการ WFH ครั้งนี้ คือ ทุกคนล้วนได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวกับวิถี New Normal และยังได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พฤติกรรม Work From Home กันมากขึ้น ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เป็นโรคที่พบบ่อยในวัยทำงาน หรือ พนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งทำงานในท่าเดิมนานๆ ไม่ว่าจะเป็น การนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน หรือ การนั่งโต๊ะทำงานติดต่อกันหลายชั่วโมง จึงมักเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ ยิ่งอยู่ในช่วง WFH ที่มีสภาพแวดล้อมภายในบ้านจำกัด ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรม มากกว่าการทำงานที่ออฟฟิศมากขึ้นอีกด้วย Fusion Solution จึงได้รวบรวมวิธี การปรับพฤติกรรม Work From Home ลดความเสี่ยง…