Azure Synapse

Azure Synapse Analytics Analytics คือ ชุดเครื่องมือใหม่จาก Microsoft ที่ช่วยให้เราทำ Analytics ได้เร็วขึ้น และ เป็นแบบ real time และ ซึ่งรวมชุดเครื่องมือที่รองรับทั้ง Data ที่เป็น Structure and Unstructured ระบบวิเคราะห์ข้อมูลในแบบเดิม ที่ยังแตกแยกออกเป็นเครื่องมือและกระบวนการหลายขั้นตอน ทำให้วิศวกรข้อมูล (data engineer) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientist) และนักวิเคราะห์ข้อมูล (data analyst) ต้องพึ่งพาเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันไปในภารกิจของตนเอง จนทำให้การจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดเพียงฉบับเดียว อาจต้องอาศัยการถ่ายโอนข้อมูลปริมาณมหาศาลแบบซ้ำซ้อนไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือหลายชุดพร้อม ๆ กัน และก่อนที่จะนำมารวมกันเพื่อสรุปเป็นรายงานที่ใช้งานทางธุรกิจได้จริงนั้น ก็อาจต้องอาศัยแรงและเวลาอยู่ไม่น้อยในการเขียนโค้ดใหม่มาผสานทุกอย่างให้เข้ากันได้ Azure Synapse มีรากฐานอยู่บนเอนจินประมวลผลคำสั่ง SQL รุ่นใหม่ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อการทำงานบนคลาวด์โดยเฉพาะ รองรับการประมวลผลได้ในหลากหลายสภาวะการใช้งาน นับตั้งแต่ทรัพยากรระบบในระดับแค่หน่วยประมวลผลตัวเดียว ไปจนถึงการกระจายงานสู่โหนดนับพัน ส่วนการผนึกเอา Apache Spark เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของ Synapse ยังช่วยให้ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของข้อมูลและการวิเคราะห์ด้วย Machine…