HCI

HCI : Hyper Converged Infrastructure Fusion ให้บริการระบบ HCI สำหรับโครงสร้างระบบ Server ยุคใหม่ ที่ประหยัดคุ้มค่า และ มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า สำหรับ IT ที่ต้องดูแลระบบ Server ที่ต้องการเปลี่ยนจากระบบ Server แบบเดิมที่มีหลายเครื่อง ให้รวมกันอยู่ใน Server ชุดเดียว ลดภาระการจัดการให้ง่ายขึ้นและเสถียนขึ้น โครงสร้างพื้นฐาน Hyper-converged เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ ใช้ Software กำหนดการทำงานของ อุปกรณ์ Server Hardware ให้มีการทำงานตามที่เราต้องการ เช่น Server , Storage , Switch Network โดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ แยกชิ้นอีกต่อไป Product Overview HCI คือ   Hyper Converged Infrastructure คือ เทคโนโลยีที่เอาซอฟต์แวร์มาช่วยในการจัดการกับเซิร์ฟเวอร์หลายๆตัวโดยจะเอาตัวเซิร์ฟเวอร์มา Pool…